โหลดแบบฟอร์ม กพช.
Notice: Undefined variable: title in /home/nfestudent/domains/nfe-student.com/public_html/trakan/display_gopocho6c.php on line 6
 
ตรวจสอบผลการเรียน ด้วย รหัส หรือ ชื่อ นักศึกษา
 
รหัส หรือ ชื่อ นักศึกษา

เลือกระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย

โดย อดิศักดิ์ คัมภีระ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี e_mail : adisak1960@hotmail.com โทร 089 6252 183