โหลดแบบฟอร์ม กพช.
สว่าง Model
ตรวจสอบผลการเรียน ด้วยชื่อ หรือ รหัสนักศึกษา
พิมพ์ชื่อ / รหัส นศ.
เลือกระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย

โดย อดิศักดิ์ คัมภีระ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี e_mail : adisak1960@hotmail.com โทร 089 6252 183