โหลดแบบฟอร์ม กพช.
กศน.อำเภอเชียงม่วน
 
ตรวจสอบผลการเรียน ด้วย รหัส หรือ ชื่อ นักศึกษา
 
รหัส หรือ ชื่อ นักศึกษา

เลือกระดับ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย

ตรวจสอบ ผลการเรียน กศน. จำนวนผู้ใช้  1655   ครั้ง    และ    ตรวจสอบ ผลการเรียน กศน. จำนวนผู้ใช้ผ่าน Qr Code รายบุคคล   22  ครั้ง
โดย อดิศักดิ์ คัมภีระ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี e_mail : adisak1960@hotmail.com โทร 089 6252 183